Vloer advies en onderhoud

Vloeronderhoud is erg belangrijk voor het behoud van een mooie en veilige vloer. Vooral wanneer u een bedrijf hebt waar de vloer dagelijks zwaar belast wordt. Hoe dit vloeronderhoud wordt uitgevoerd, verschilt per soort vloer. De meeste vloeren hebben zowel dagelijks onderhoud als periodiek onderhoud en reiniging nodig. Wij adviseren u hierin volledig van dagelijks onderhoud wat u vaak zelf kunt uitvoeren tot het werk van de specialist.

Maak gebruik van ons gratis intake & advies gesprek waarin wij onze kennis en mogelijkheden graag met u delen.

Wat kunt u hier zelf aan bijdragen?

Om uw vloer in mooie en goede staat te houden is dagelijks of regelmatig vloeronderhoud belangrijk. Om eventuele krassen en andere lelijke plekken in uw vloer te voorkomen raden wij u aan om vuil, zoals zand, steentjes maar ook overig afval zo snel mogelijk op te vegen.

Periodiek onderhoud

Eventuele slijtage of andere mankementen aan uw vloer kunt u in de meeste gevallen niet zelf oplossen. Schakel daarom altijd een specialist in die uw vloer kan onderhouden. Met behulp van professioneel gereedschap, machines en de juiste kennis zorgen wij voor de juiste behandeling van uw vloer. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring met het onderhoud van verschillende soorten vloeren zodat de veiligheid en de levensduur gewaarborgd blijft.

Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval is ontstaan. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen of interne transportmiddelen is dan vaak groot en de kosten voor reparatie zijn vaak veel hoger. Neem tijdige reparatie bij scheurvorming en dilatatie problemen maar als voorbeeld. Met tijdig en juist onderhoud bespaart je dit minimaal 70 – tot 90% van de directe kosten. Dit staat tevens los van de kans op onveilige situaties die zich op de werkvloer kunnen voordoen en het niet kunnen gebruiken van de oppervlakte / ruimte bij volledige vervanging. De juiste partner in onderhoud zorgt ervoor dat u en uw personeel de werkzaamheden goed en veilig kunt blijven doen.

Advies

Laat u adviseren door een van onze experts.
U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen of een offerte aanvragen.


Een kopie van dit bericht wordt u automatisch toegestuurd


Onderhoud met een plan

Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft.

TGC vloeren maakt hier een speciaal projectplan voor op. Deze wordt uiteraard met u doorgenomen en op de behoefte afgestemd en daarna geïmplementeerd. Wij verdelen dit in drie fasen.

Inspectie

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige staat en kwaliteit van het de vloer. Dit betreft een visuele inspectie. De vloer wordt onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidige staat en gebruik, de vloerbelasting, het verouderingsproces en de levensduur. De geldende technische normen en eisen worden hierin meegenomen.

Het opmaken van een rapport

Inleiding, algemene gegevens, overzicht bevindingen en gebreken (constateringen tijdens de inspectie), calculatie, jaarplan (met handelingen die in het huidige jaar moeten worden uitgevoerd), 5 – 10 jaren-begroting gedetailleerd, begroting gecomprimeerd, planning.En bevat de volgende onderdelen;

 • Element: Een technische omschrijving van de gedeeltes die onderhoudsgevoelig zijn.
 • Bevinding: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
 • Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
 • Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
 • Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
 • Urgentie:
  1- Op korte termijn uitvoeren.
  2- Op middellange termijn uitvoeren.
  3- Op lange termijn uitvoeren.
  4- Aandachtspunt bij de volgende inspectie.
Plan van aanpak

Het rapport met aanbevelingen wordt uitgebreid met u besproken en omgezet in een plan van aanpak oftewel een volledig meerjarig onderhoudsplan.

 


VOLG ONS
Volg ons op de volgende social media:


Wilt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief?

CONTACT
TGC vloeren
Boekweitstraat 82
2153 GL Nieuw Vennep

TGC vloeren
Boekweitstraat 82
2153 GL Nieuw Vennep

0252 763 999
info@tgcvloeren.nl